Hemen Arayn
0212 789 2 292

BULATS

( The Business Language Testing Service ) Snav Hazrlk Eitim Programlar The Business Language Testing Service (BULATS – ngilizcesi Test Servisi), ALTE –The Association of Language Testers in Europe tarafndan onaylanm ve kabul görmü, i dünyasnda oldukça rabet gören i dilini ölçme snavdr. BULATS Cambridge Üniversitesi tarafndan hazrlanmakta ve tüm dünyada uygulanmaktadr. Bu snav ie alm, eitim, terfi ve yerletirme konularnda hem iveren hem de çalanlar açsndan doru kararlar verilmesine olanak salar. Snav 4 farkl dilde uygulanmaktadr (ngilizce, Franszca, Almanca,spanyolca). BULATS testleri, Cambridge ESOL (ngilizce) The Alliance Française (Franszca) Goethe Institute (Almanca) ve Universidad de Salamanca (spanyolca) tarafndan ayn standartlar temel alnarak gelitirilmi bir snavdr.
BULATS'n amac aslnda eitimini i ngilizcesi üzerine alan ya da kurumlarnda i ngilizcesi seviyeleri merak edilen personellerin seviyelerini ölçmek ve deerlendirmektir. BULATS hem iveren hem personel için kariyer ve geliim amaçl bir snavdr.