Hemen Arayn
0212 789 2 292

Gvenlik ngilizcesi
 

TÜRKYE'DE LK..

Türkiye güvenlik sektörü hem emniyet hem jandarma istihdam says kadar önemli büyüklükteki bir sayya ulam bulunmaktadr. Aktif olan güvenlik mensuplar arasnda ngilizce bilen eleman says yok denecek kadar azdr. Oysa Türkiye’de faaliyette bulunan elçilikler ,  konsolosluklar yabanc sermayeli irketler güvenliklerinin salanmas için yabanc dil bilen güvenlik elemanlarn tercih etmekte ve srarla aramaktadrlar. Güvenlik sektöründe yabanc dil bilmek daha fazla gelir elde etmek, sürekli bir i sahibi olmak demektir. Bu gerçeklerden hareket eden Avrupa Dil Eitim Merkezimizin seviye tespit snav sonucundan sonra kendilerine uygun olan seviyeden balayarak B1 seviyesini öncelikle tamamlattktan sonra Türkiye’de hiçbir eitim kurumunda olmayan ‘’Güvenlik ngilizcesi Eitimi ‘’ 100  saatlik iki kur halinde B2 ve C1 seviyelerinde verilmektedir. Bu eitimi veren kiiler Güvenlik Akademisi Koordinatörlüü yapm akademisyenler ve güvenlik sektörü duayenlerinden olumaktadr.