Hemen Arayın
0212 789 2 292

Hakkımızda

 

 
Avrupa Birliği’nin  “Dil Eğitimi”ne yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde işlevsel ve etkin bir dil eğitimini misyon edinmiş bir kuruluştur.

Dil bilimci Akademisyenler, Anadil Eğitmenleri ve meslekte uzun yıllar eğitim-öğretim ihtisası olan Öğretmenlerden oluşan kadrosu ile “dil” le ilgili tüm gereksinimlere cevap verecek bir donanımla hizmet sunmaya hazırdır. 
Sahip olduğu dinamik yaşam ortamında, değişikliklere hızla cevap verebilme yeteneğine sahip kurumumuzda;

•    Aile birleşimi için dil programları, ( A1,A2-B1,B2-C1,C2)
•    Dil eğitiminin Ana Okulu seviyesinden başlayacak olması nedeniyle “Evdeki Anneler” için dil programları,
•    Okul (İlk okul, Orta okul, Lise) ve Üniversite öğrencilerimizin dil bilgilerini takviye amaçlı “”eğitime destek” dil programları,
•    Sınav başarma amaçlı ( TOEFL,TOEIC,YDS/LYS-5, BULATS,IELTS...) dil programları,
•    Dil öğrenmek isteyenler için genel dil programları,
•    Dil’in özel bir alanında (ekonomi, finans, dış ticaret, muhasebe, bankacılık, pazarlama, hukuk, havacılık, güvenlik, tıp vs) uzmanlaşmak isteyenler için özel ve meslek amaçlı dil programları,
•    Akademisyenlerin dil becerilerini geliştirmek ve onları dil sınavlarına hazırlamak için akademisyenlere özel dil programları,
•    Dil’i çevirmen- mütercim olarak kullanmayı meslek edinmek isteyenler için yazılı ve sözlü çevirmenliğe yönelik dil programları,
•    Ülkemizde bulunan yabancıların, Türk Dili bilgi ve iletişim becerilerini artırmak için Yabancılara Türkçe dil programları,
•    Güncel konuların işleneceği, konuşma pratiği geliştirmeye yönelik  konuşma kulüpleri,
•    Zeka, muhakeme ve kişilik gelişimine yönelik çeşitli destekleyici eğitim,

hizmetleri sunulmaktadır.

Eğitim verdiğimiz Yabancı Diller arasında; İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Rusça bulunmaktadır. Ancak kurumumuz talep oluştuğu takdirde diğer Avrupa dillerinin yanı sıra  uzak doğu dilleri ile ilgilenenler için Çince dil eğitimini de hemen başlatabilecek kapasitededir.

Eğitimin “ticari” boyutunu bir kenara bırakarak özellikle “EĞİTİM” boyutuna odaklanmış kurumumuz, “şehit ve gazi çocuğu bursu açarak, ülkesi ve devleti için kendini feda edenlere vefa borcunu yerine getirmeye çalışırken  diğer tarafta M.E.B. ile işbirliği içinde diğer vatan evlatlarımıza da çeşitli oran ve kontenjanlarda  “bursluluk” imkanı  tanımaktadır.

Hafta içi, hafta sonu ve akşam yürütülecek, teknolojinin en son imkanlarıyla desteklenen eğitim programlarıyla Avrupa Dil Eğitim Merkezi, bir dili öğrenmek ve geliştirmek isteyen tüm kesimlerin hizmetindedir.