Hemen Arayn
0212 789 2 292

IELTS

British Council (BC), University of Cambridge English For Speakers of Other Languages (ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafndan ortaklaa gelitirilen bir dil snavdr. Özellikle ngiltere, Avustralya, Kanada, rlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleik Devletleri Yüksek Öretim Kurumlarna giri için ve Türkiye´de baz üniversitelerin ngilizce hazrlk snfndan muafiyet için bu snav skoru kabul edilir. Bununla birlikte profesyonel organizasyonlar ve irketler bu test sonuçlarn ngilizce bilgisinin bir göstergesi olarak kabul etmekte performans deerlendirme raporlarnda, ie almlarda ya da terfilerde bu sonuca göre deerlendirmeler yapmaktadrlar.
ngilizce yeterlilik göstergesi olarak en çok kabul gören testlerden biridir. IELTS, ngilizce'nin geçerli olduu ortamlarda eitim almak veya çalmak isteyen adaylarn ngilizce dil seviyesini ölçmek için hazrlanm bir snavdr. 100'ün üzerinde ülkede 6000'in üzerinde eitim kurumu, IELTS, adaylarn dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuma becerilerini ölçer. Snav 4 temel bölümden (okuma, yazma, dinleme ve konuma) oluur. Akademik ve Genel IELTS snavlar vardr, ancak yüksek örenim için geçerli olan Akademik IELTS snavdr.
Kat üzerinde (Paper based) yaplan IELTS snav dinleme, okuma, yazma ve konuma olmak üzere 4 bölümden oluur. Test Akademik ve Genel ngilizce olarak iki farkl ekilde uygulanr. General Training, göçmenlik bavurularnda kullanlmakta Akademik ise eitim alannda yaplan bavurularda tercih edilmektedir. Dinleme ve konuma modülleri her iki snav ekli için ayn uygulanrken okuma ve yazma modülleri farkl formatlarda uygulanr. Adaylar 1`den 9`a kadar olan bir puanlama sistemiyle deerlendirilirler. Geçerlilii 2 yl olan bu snavda istenilen puan bavurulan yere göre farkllk göstermektedir
IELTS snavna yönelik eitimler 5. veya 6. kur seviyesinde olan yani upper intermediate seviyesi ve üzerindeki örenciler için uygundur.